Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

På förskolan Rotegatan 10, har vi fyra avdelningar. Från hösten 2020 har vi ändrat åldersfördelningen på avdelningarna. Vi har ändrat från 1-5 år på varje avdelning till två avdelningar för yngre barn och två avdelningar för äldre barn. Se mer info under kontakt. Förskolan har närhet till Tinnerö eklandskap som ger rika tillfällen för naturupplevelse.

 

Förskolan Rotegatan 10 har vi fyra avdelningar två avdelningar för de yngre barnen Humlan och Fjärilen och två avdelningar för de äldre Gräshoppan och Grodan. Gemensamt har alla grupper tillgång till en fantastisk ateljé och ett stort rörelserum. Förskolan har tillagningskök och egen kock.

Vi arbetar efter och utformar verksamheten utifrån förskolans läroplan Lpfö 18. Pedagogernas olika kompetenser såsom språk, matematik, utomhuspedagogik, sång och musik implementeras i vår verksamhet.

Avdelning Gräshoppan - äldre barn (g:a rosen)
Telefon: 013-20 77 32

Avdelning Grodan - äldre barn (g:a Eken)
Telefon: 013-20 72 30

Avdelning Humlan - yngre barn (g:a Bäcken) 
Telefon: 013-20 63 79

Avdelning Fjärilen - yngre barn (g:a Björken)
Telefon: 013-20 56 56

Postadress: Förskolan Rotegatan 10
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskrotegatan10 https://www.linkoping.se/fskrotegatan10

Rektor: Inger Collin
Telefon: 013-20 79 91

Biträdande rektor: Madeleine Velander
Telefon: 013-29 40 54

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021