Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Rotegatan 10

Välkomna till förskolan Rotegatan 10 som är belägen i Södra Ekkällan. På förskolan finns 4 avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan Rotegatan 10

Förskolan Rotegatan är belägen i området Ekkällan

Vår förskolemiljö

Förskolan Rotegatan 10 har två avdelningar för de yngre barnen, Humlan och Fjärilen, samt två avdelningar för de äldre, Gräshoppan och Grodan. Gemensamt har alla grupper tillgång till en fantastisk ateljé och ett stort rörelserum. Förskolan har tillagningskök och egen kock.

Vår pedagogiska inriktning

Förskolan Rotegatan är en förskola vars pedagogiska inriktning är att medvetet och aktivt arbeta med barnens språkutveckling. Fokusområdet i området Berga/Ekkällan är att varje barn får ökad förmåga att lyssna och återberätta. För att skapa denna likvärdighet i området arbetar förskolorna i fokus på boksamtal, språka mera-påsar, bildstöd, samarbetslekar utomhus samt bilder och dokumentation i miljöerna.

Vårt pedagogiska arbete grundar sig i Läroplan för förskolan, Lpfö -18. Läroplanen innehåller förskolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer. Förskolans personal ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt. På förskolan Rotegatan utgår vi från barnens intressen och behov så att varje barn känner sig välkommen, känner sig trygg, upplever vår miljö som är lärorik och att det är roligt.

Välkommen att boka ett besök!

Du är välkommen att ringa och boka tid för besök hos oss. Har ni några andra funderingar eller tankar tveka inte på att ta kontakt med oss. Se telefonnummer under kontakt. 

Senast uppdaterad den 16 februari 2024