Handlingsplaner

Arbetet på Vidingsjö by utgår från vår värdegrund som genomsyrar hela verksamheten.

Läroplanen

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö98/10). Läroplanen innehåller strävansmål som styr verksamheten i riktning mot att barnen ska få erfara och erövra kunskap på olika sätt. 

Det unika barnet

Förskolans arbete utgår från respekten för varje barn som ses som en unik människa med ett eget värde. Vi vill ge barnen en möjlighet att utvecklas genom möten med andra människor och där de kan få en förståelse för sin omvärld. Det är genom möten vi lär med och om varandra.

Empati

Vi vill att barnen ska utveckla en empatisk förmåga och vikten av att ta hänsyn till varandra. Att respektera och ta tillvara på varandras olikheter är viktigt både utifrån ett barn och vuxenperspektiv. Att visa empati innebär att känna medkänsla och att kunna sätta sig in i andras situationer. Detta utvecklas i möten med andra.

Lika värde

Pedagogers förhållningssätt ska förmedla att alla barn och vuxna har lika värde och att det inte är någon skillnad på pojkars och flickors behov. Oavsett kön anser vi att barn har olika intressen och förmågor som de ska få möjlighet att utveckla. Vi vill av den anledningen ge barnen samma möjligheter att prova olika slags aktiviteter och få fördjupa sig i sina intressen.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 september 2018