Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Öppen förskola - Berga

Öppna förskolan vänder sig till föräldrar med barn i åldern 0-5 år. Här kan ni leka, skapa, läsa och sjunga. Här har ni en möjlighet att träffa andra vuxna, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Via länken "Öppna förskolan Berga på Instagram" ser du våra aktiviteter.

En färgglad flarra med texten Öppet hänger utanför en öppen dörr vid lokalerna i Berga

 

Våra öppettider

Vi tar emot max 5 vuxna besökare.

From måndag 30 augusti kommer all verksamhet för 0-12 månader att vara inomhus och ersätta barnvagnspromenaderna. Se öppettider på respektive Öppen förskolas Instagram.

Måndag

09:00-11:00
Utelek 0-5 år

13:00-15:00
Babyöppet 0-12 månader

Tisdag

09:00-11:00
Babyöppet 0-12 månader

13:00-15:00
Utelek 0-5 år

Onsdag

09:00-11:00
Utelek 0-5 år

13:00-15:00
Babyöppet 0-12 månader

Torsdag

10:00-11:30

Babyöppet 0-12 månader

13:00-15:00

Utelek 0-5 år

Vid Utelek träffas vi på olika lekplatser i Berga närområde.
Babyöppet är i Öppna förskolans lokaler i Berga Centrum, på baksidan av Vårdcentralen.

Följ oss på instagram: oppnaforskolanberga

Vi nås på telefonnummer 0702-56 79 70

Samarbete och nätverk

Öppna förskolan är en del i familjecentralen vilket innebär att vi samarbetar med BVC (Barnavårdcentralen) samt Råd och Stöd. Vi har tillsammans föräldra- och tematräffar, tider för dessa hittar du på sidan på gång i menyn. Verksamheten är gratis och ni väljer själva när och under vilken tid ni vill komma.

Välkomna till oss!

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, dvs. hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Läs mer

 

Öppen förskola - Berga

Till e-postformulär för Öppen förskola - Berga

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 0702-56 79 70

Besöksadress: Söderleden 35 (se karta)

Besöksadress : Söderleden 35

Postadress: Öppen förskola - Berga
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fcberga https://www.linkoping.se/fcberga

Rektor: Sara Österhjelm
Telefon:013-26 39 79

Berga familjecentral – Råd & Stöd

Till e-postformulär för Berga familjecentral – Råd & Stöd

E-post: radochstodberga@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 31

Besöksadress: Söderleden 35, Linköping (se karta)

Besöksadress : Söderleden 35, Linköping

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Berga
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fcberga https://www.linkoping.se/fcberga

Ansvarig chef:
Katharina Eklund
Telefon: 013-26 36 66

Senast uppdaterad den 2 september 2021