Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Välkommen till Ulleviskolans fritidshem.

Ulleviskolans fritidshem består av tre avdelningar: Pandan F- åk 1, Koalan åk 2-3 och Örnen åk 4-6.

Ulleviskolans fritidshem

  • kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt
  • utgår ifrån barnens egna behov och intressen
  • erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid

På Ulleviskolans fritidshem arbetar vi för att

  • Skapa tillit
  • Skapa tillgänglighet- i lärmiljön,undervisningen, förebilder
  • Skapa delaktighet
  • Skapa relationer

Örnen

På Örnen finns barn från årskurs 4-6

Här arbetar:

Annika Mella Sjölander

Telefonnummer: 072- 464 70 88

Koalan

På Koalan finns åk 2-3

Här arbetar

Vjosa Gubetini

Naeema Awjama

Karolina Palm

Niklas Gustafsson

Telefon: 070- 230 97 62

 

Pandan

På Pandan finns förskoleklass till årskurs 1

Här arbetar

Linnea Erm

Reem Ragbo

Tatiana Annell

Layla Aldous

Elie Khamis

Amir Omerovic

Telefon: 072- 406 97 48

Pandan

072- 406 97 48

Koalan

070- 230 97 62

Örnen

072- 464 70 88

 

Öppet måndag till fredag mellan klockan 06:00 -18:00

Postadress: Skäggetorps centrum 16
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/grundskola/kommunala-grundskolor/norra-skolomradet/Ulleviskolan/fritidshem/ https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/grundskola/kommunala-grundskolor/norra-skolomradet/Ulleviskolan/fritidshem/

Rektor

Diana Rankinen

013- 26 20 94

Biträdande rektor

Sara Mattsson

013- 20 79 50 

 

Senast uppdaterad den 19 september 2023