Hoppa till huvudinnehåll

Särskilt stöd

  • Alla elever har rätt att få stöd i skolan.
  • Det vanligaste sättet att ge stöd är det som sker i klassrummet. Lärare anpassar uppgifter och material så att det blir på rätt nivå för eleven, samtidigt som eleven utmanas att lära sig mer.
  • Stöd kan också ges i form av att speciallärare finns med och arbetar i klassrummet tillsammans med ordinarie lärare.
  • Sådant stöd som flera elever kan ha nytta av och som ges i klassrummet kallas för extra anpassningar. Det kan till exempel vara bildstöd eller kompensatoriska hjälpmedel (som dator och lärplatta).
  • För elever som riskerar att inte nå målen görs åtgärdsprogram tillsammans med eleven och förälder. I åtgärdsprogrammet skrivs vilka åtgärder skolan ska göra. Detta utvärderas sedan tillsammans av skola, elev och förälder. 

Senast uppdaterad den 23 februari 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: