Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet och sjukanmälan

Här hittar du information om hur du anmäler frånvaro.

Anmäla frånvaro

Det är viktigt att du anmäler frånvaron i god tid innan lektionen börjar. Om skolan har hunnit registrera frånvaro innan din anmälan kommit in behöver du ta kontakt med skolan för att informera om att din anmälan kom in sent.

Det finns olika sätt att anmäla frånvaro, där anmälan via Skola 24 är ett av dom. De olika tillvägagångssätten som det går att anmäla frånvaro på är följande:

  • Via appen Unikum familj kan du som är vårdnadshavare anmäla ditt barns frånvaro för en hel eller del av dag. I appen klickar man på Frånvaro och väljer sedan vilket barn som frånvaro ska rapporteras för.

  • Via telefon på telefonnummer 013-26 26 26.
  • Logga in på Skola24 (länk längre ner på sidan) och registrera frånvaro där. Du loggar in med E-legitimation

  • Via Skola24:s app

När du som vårdnadshavare frånvaroanmäler ditt barn på grundskolan kommer den informationen både till skolan och fritidshemmet.

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledigt måste du fylla i en ledighetsansökan via Skola 24. Boka aldrig resa innan ditt barn beviljats ledighet!

Vi vädjar till dig som förälder att noga tänka igenom vilka konsekvenserna kan bli om du/ni väljer att söka ledighet för ditt barn. Det är inte bara att ta igen det stoff man missar i skolan utan det handlar också om det som sker i klassrummet då ditt barn är ledigt och som han/hon aldrig kan ta igen.

Skollagen (2010:800) kapitel 7, 8§ säger följande om ledighet för elev:

”En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.”

Senast uppdaterad den 22 februari 2023