Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och den är kostnadsfri. Arbetet är först och främst förebyggande och en fortsättning på den hälsovård som barnen fått genom barnhälsovården. Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. Enligt skollagen skall alla barn erbjudas hälsoundersökning minst tre gånger under åren i grundskolan. Syftet är att tidigt upptäcka avvikelser från den normala utvecklingen. Undersökningarna utförs av skolsköterskan och vid avvikelser konsulteras skolläkaren.

Årsvis innebär det följande Undersökningar
Förskoleklass Bedömning av hälsotillstånd utifrån hälsodeklaration. Tillväxtundersökning. Synundersökning. Testikelundersökning på pojkar.
Årskurs 1 Hörselundersökning samt vaccination (MPR - mässlin, påssjuka, röda hund). Uppföljning av tidigare hälsoundersökning
Årskurs 2 Tillväxtundersökning.
Årskurs 3 Uppföljning av tidigare hälsoundersökning.
Årskurs 4 Tillväxt- och synundersökning, scoliosundersökning /sned rygg). Hälsosamtal.
Årskurs 5 Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar.
Årskurs 6 Tillväxtundersökning. Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar. Undersökning av färgseende.

Utöver det normala vaccinationsprogrammet ges kompletterande vaccinationer till elever vars vaccinationsskydd inte är fullgott. Elever som tillhör riskgruppen för hepatit B och tuberkulos erbjuds vaccinering i skolan.

Skolhälsovården arbetar och medverkar också för en god arbetsmiljö för alla på skolan. Skolläkaren arbetar konsultativt och är tillgänglig på skolan en gång per månad.

Senast uppdaterad den 15 mars 2023