Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Arbetslaget består av fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Fritidshem vid Ljungsbro skola

Fritidshemmets övergripande uppdrag är att "komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid". Fritidshemmets verksamhet regleras i Skollagen och i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Fritidshemmet samverkar med skolan för att ge eleven möjlighet att utveckla olika intressen och kompetenser. Fritidshemmet ger en trygg grund av kunskaper och färdigheter för att eleven ska klara sig i vardagen och att skapa en positiv och meningsfull fritid.

Aktiviteter

Eleverna ska ha ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan där de kan hitta något som de är bra på, som stärker självförtroendet så att de kan utvecklas vidare.

Arbetet präglas av en kombination av strukturerade och mer fria aktiviteter där eleven ges möjlighet att upptäcka nya intressen i till exempel skapande, natur och utevistelse och fysiska aktiviteter. Leken och samtalen är en en stor del av all verksamhet på fritidshemmet.

På fritidshemmet ges barnen stort utrymme för leken och för skapande verksamhet. Eleven lär sig visa hänsyn, berätta om och bearbeta upplevelser, socialt sampel, konfliktlösning och att samarbeta. Fritidshemmens strävan är att ge eleverna en välplanerad pedagogisk verksamhet, där både gruppen och individen ska få den stimulans som motsvarar deras behov.

Fritidshemmet vill bidra till en god kunskapsutveckling hos eleverna, hjälpa eleverna att utveckla en god social kompetens och gott kamratskap genom att ha roligt tillsammans.

Fritidshemspersonalen träffas regelbundet för samordning av verksamheten. En del av personalen arbetar också i skolan tillsammans med lärarna. 

Fritidshemmet deltar i ett utvecklingsprojekt, IFOUS, under tre år med start 2023. Projektets syfte är att fördjupa och bredda undervisningen på fritidshemmet.

Öppen fritidsverksamhet

Kontakt

Tåget och öppen fritidsverksamhet

Telefon: 0725-84 02 39

Loket

Telefon: 0725-84 03 44 

 

Postadress: Fritidshem Ljungsbro skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthljungsbroskolan-f-6 https://www.linkoping.se/fthljungsbroskolan-f-6

Rektor: Jenny Lindvall
Telefon: 013-20 55 83

Senast uppdaterad den 22 november 2023