Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Arbetslaget består av fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Fritidshem vid Ljungsbro skola

Fritidshemmets övergripande uppdrag är att "komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid". Fritidshemmets verksamhet regleras i Skollagen och i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Aktiviteter

Eleverna ska ha ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan där de kan hitta något som man är bra på och som stärker självförtroendet så att de kan utvecklas vidare.

På fritidshemmet ges barnen stort utrymme för leken och för skapande verksamhet. Fritidshemspersonalen träffas regelbundet för samordning av verksamheten. En del av personalen arbetar också i skolan tillsammans med lärarna. 

Föräldrasamverkan

Fritidshemmet strävar efter en god föräldrasamverkan och har en representant i Samrådet.

Öppen fritidsverksamhet

Kontakt

Tåget och öppen fritidsverksamhet

Telefon: 0725-84 02 39

Loket

Telefon: 0725-84 03 44 

Dressinen

Telefon: 0730-36 36 76

 

Postadress: Fritidshem Ljungsbro skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthljungsbroskolan-f-6 https://www.linkoping.se/fthljungsbroskolan-f-6

Rektor: Jenny Lindvall
Telefon: 013-20 55 83

Senast uppdaterad den 10 augusti 2023