Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Skolan har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, SYV, logoped och två speciallärare.

En tråd formar ett hjärta

 

Elevhälsan är elevernas företagshälsovård. Arbetet är först och främst hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande. Elevhälsan träffas varje vecka tillsammans med rektorerna.

Årsvis innebär det följande undersökningar

Förskoleklass Bedömning av hälsotillstånd utifrån hälsodeklaration. Tillväxtundersökning. Synundersökning. Testikelundersökning på pojkar.
År 1 Hörselundersökning samt vaccination (MPR - mässlin, påssjuka, röda hund). Uppföljning av tidigare hälsoundersökning
År 2 Tillväxtundersökning.
År 3 Uppföljning av tidigare hälsoundersökning.
År 4 Tillväxt- och synundersökning, scoliosundersökning (sned rygg). Hälsosamtal.
År 5 Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar.
År 6 Tillväxtundersökning. Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar. Undersökning av färgseende.

Utöver det normala vaccinationsprogrammet ges kompletterande vaccinationer till elever vars vaccinationsskydd inte är fullgott. Elever som tillhör riskgruppen för hepatit B och tuberkulos erbjuds vaccinering i skolan.

Skolhälsovården arbetar och medverkar också för en god arbetsmiljö för alla på skolan. Skolläkaren arbetar konsultativt och är tillgänglig på skolan en gång per månad.

Senast uppdaterad den 22 november 2023