Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

På Nygårdsskolan finns sammanlagt 100% fackutbildad bibliotekarie fördelat på två bibliotekarier, vilka bedriver biblioteksverksamhet för årk F-3 på Nygårdsskolan och 4-6 förlagt i Skäggetorpskolans lokaler. Tanken är att skolbiblioteket - eller fokusbibliotek som modellen kallas i Linköping - ska fungera som en lärmiljö och en integrerad del av skolans undervisning. Varmt välkommen att besöka oss!

i förgrunden syns skönlitteratur i bokhyllorna och i bakgrunden en röd soffa och ett litet läsbord

Nygårdsskolans fokusbibliotek

Mål för biblioteket

För fokusbibliotek i Linköpings kommun finns tre mål formulerade. Dessa är:

Fokusbiblioteket ska stödja elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

 • vara en integrerad del av skolans verksamhet
 • verka läsfrämjande
 • utveckla informationskompetens

Verksamhet

Exempel på läs- och skrivfrämjande verksamhet där skolbiblioteket samarbeter med pedagogerna är:

 • värdegrundsarbete med sagor och dramatisering
 • sagostunder utifrån story grammar modell och utifrån olika lässtrategier
 • läsprojekt med gruppläsning
 • författarbesök
 • textsamtal
 • rymden som inpiration till skrivande och skapande

Exempel på områden där skolbiblioteket samarbetar med ämnesläraren kring informationskompetens kopplat till ett specifikt ämne är:

 • geografi - område östergötland
 • so - område medeltiden
 • so - område svensk forntid
 • naturkunskap - vilda djur
 • naturkunskap - rymden
 • naturkunskap - svenska träd
 • mediakunskap
 • internetsäkerhet

Biblioteksregler

Lånekort: Eleverna har ett eget lånekort från år 1-6 som förvaras hos bibliotekarien och som tas fram när klasserna kommer för att låna på biblioteket. Förskoleklasserna lånar på frökens lånekort.

Lånetid: Eleverna kan ha böckerna i 4 veckor. Därefter finns möjlighet att låna om boken i ytterligare 4 veckor. MEN om många elever står i kö och väntar på boken kan inte omlån ske. De elever som står i kö får bara låna boken i 2 veckor. 

Försenade lån: Bibliotekarien meddelar elevens lärare om att den har böcker som måste lämnas in.

Trasiga böcker/böcker som kommer bort: för förstörd bok eller bok som kommit bort tas en avgift ut på 100 kr. Prata med bibliotekarien så kommer ni få ett Swich-nummer till Skolbiblioteket att överföra pengarna till.

Kontakt

Bibliotekarie, ansvarig att genomföra bibliotekets mål: Helena Eklund F-4, Pernilla Skantz 5-6

Rektor, ansvarig för bibliotekets verksamhet på skolan: Sara Skagerström

Skolbibliotekschef, ansvarig för skolbiblioteken i Linköpings kommun: Katarina Tollbäck

Du som är förälder är varmt välkommen att se hur vi har det! 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 maj 2020