Skolbibliotek

På Nygårdsskolan finns 75% fackutbildad bibliotekarie verksam med biblioteksverksamhet på skolan. Tanken är att skolbiblioteket - eller fokusbibliotek som modellen kallas i Linköping - ska fungera som en lärmiljö och en integrerad del av skolans undervisning. Varmt välkommen att besöka oss!

i förgrunden syns skönlitteratur i bokhyllorna och i bakgrunden en röd soffa och ett litet läsbord

Nygårdsskolans fokusbibliotek

Mål för biblioteket

För fokusbibliotek i Linköpings kommun finns tre mål formulerade. Dessa är:

Fokusbiblioteket ska stödja elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

 • vara en integrerad del av skolans verksamhet
 • verka läsfrämjande
 • utveckla informationskompetens

 

Verksamhet

Exempel på läs- och skrivfrämjande verksamhet där skolbiblioteket samarbeter med pedagogerna är:

 • skrivarverkstad
 • berättande
 • värdegrundsarbete med sagor och dramatisering
 • sagostunder
 • läsprojekt med gruppläsning
 • författarbesök
 • textsamtal
 • robotar som inpiration till skrivande och skapande

Exemple på områden där skolbiblioteket arbetat med informationskompetens är:

 • geografi - område östergötland
 • naturkunskap - vilda djur
 • naturkunskap - rymden
 • engelska - vi forskar om London
 • historia - vasatiden

 

Biblioteksregler

Lånekort: Eleverna har ett eget lånekort från år 1-5 som förvaras hos bibliotekarien och som tas fram när klasserna kommer för att låna på biblioteket. Förskoleklasserna lånar på frökens lånekort.

Lånetid: Eleverna kan ha böckerna i 4 veckor. Därefter finns möjlighet att låna om boken i ytterligare 4 veckor. MEN om många elever står i kö och väntar på boken kan inte omlån ske. De elever som står i kö får bara låna boken i 2 veckor. 

Försenade lån: Bibliotekarien meddelar elevens lärare om att den har böcker som måste lämnas in.

Trasiga böcker/böcker som kommer bort: för förstörd bok eller bok som kommit bort tas en avgift ut på 100 kr. Prata med bibliotekarien så kommer ni få ett Swich-nummer till Skolbiblioteket att överföra pengarna till.

 

Kontakt

Bibliotekarie, ansvarig att genomföra bibliotekets mål: Helena Eklund

Rektor, ansvarig för bibliotekets verksamhet på skolan: Therese Andersson

Skolbibliotekschef, ansvarig för skolbiblioteken i Linköpings kommun: Katarina Tollbäck

 

Du som är förälder är varmt välkommen att se hur vi har det! 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 augusti 2018