Fritidshem

Välkommen till fritids på Ulrika skola. Här tar vi till vara elevernas lust att lära.

Kubbspel

 

Öppettider

Vi har öppet kl. 06:00-18:00 då i sammarbete med Skogsgläntan

Telefonnummer

Ulrika fritids 013-207228
Skogsgläntan 0142-910 73    Visa numret

Fritids i Ulrika har ett nära sammarbete med förskolan Skogsgläntan.  

Vår verksamhet

Vi utgår från nationella mål och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassar efter elevernas olika förutsättningar. Vi stödjer elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidgar och fördjupar deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuder dem en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken.

Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Ulrika skolas fritidshem

Skicka e-post till Ulrika skolas fritidshem

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 28

Besöksadress: Kisavägen 17 (se karta)

Postadress: Fritidshem Ulrika skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthulrikaskola http://www.linkoping.se/fthulrikaskola

Rektor: Lena Norman

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 juni 2019