Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Ulrikas bibliotek är ett fokusbibliotek. Fokusbibliotek är Linköpings kommuns satsning på  välutvecklad skolbiblioteksverksamhet inom grundskolan.

Fokusbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier och är en pedagogisk funktion som stödjer elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet.
  • verka läsfrämjande.
  • utveckla informationskompetensen på skolan.

Fokusbibliotekarierna ansvarar för den pedagogiska biblioteksverksamheten på respektive skola. I samverkan med skolans personal driver fokusbibliotekarien undervisning i källkritik och informationssökning, läsfrämjande arbete samt stöttar med alternativa lärhjälpmedel. Rektor har ansvar för att fokusbiblioteket har en aktiv roll i undervisningen och hela skolans verksamhet. 

Fokusbiblioteken har en samordnare som driver nätverket för fokusbibliotekariegruppens kollegiala lärande, fortbildning och gemensamma frågor.

Bibliotekarien Anna Lindberg ingår även i lärarnas arbetslag samt Trygghetsteamet.

Vid frågor, välkomen att kontakta NUR-skolornas fokusbibliotekarie:

Välkommen till Ulrika skolbibliotek! Ett ställe där det finns något för alla.

Senast uppdaterad den 29 mars 2023