Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Elevhälsan i NUR Nykil, Ulrika och Rappestad skolor.

Händer som håller i en liten planta.

 

 

Elevhälsans omfattning enligt Skollagen 2 kap 25 §

”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.”

Fokus för elevhälsoarbetet är att pedagoger och elevhälsoteamet tillsammans kartlägger, analyserar och utvecklar arbetet kring lärmiljöerna både ur ett förebyggande/hälsofrämjande perspektiv och i ett åtgärdande perspektiv.

Senast uppdaterad den 24 april 2016