Hoppa till huvudinnehåll

Studie och yrkesvägledare

Skolan ska sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Studie och yrkesvägledare på Arenaskolan är Stefan Petersson

Handlingsplan studie- och yrkesvägledning

Målbeskrivning

Skolan ska sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Eleven ska kunna:

 • orientera sig, söka information och få kunskap om utbildningar, praktik, näringsliv och arbetsmarknad
 • identifiera och formulera sina intressen, förutsättningar och behov
 • ta ansvar för sin egen karriär- och lärandeprocess
 • se möjligheter till att förverkliga sina idéer och tillgodose sina behov
 • förstå att varje val medför en kostnad i eget arbete - om eleven vill nå målet

Arenaskolans policy

Det är hela skolans ansvar att arbeta för detta. Rektorn har det övergripande ansvaret. Studie- och yrkesvägledaren ska vara ett stöd (specialist, inspiratör, fortbildare, handledare) för den övriga personalens studie- och yrkesvägledande insatser.

Övergripande

 • informera skolans personal om handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning, en gång per läsår, upptaktsdagarna
 • informera skolans personal om gymnasieskolan 
 • upprätta en tidplan för läsårets studie- och yrkesvägledning och informera skolans personal, elever och föräldrar om tidsplanen
 • upprätthålla en fungerande syv-hemsida
 • personlighetsutvecklande arbeten
 • kontakter med näringsliv och utbildningsväsende
 • uppföljning och utvärdering av skolans studie- och yrkesvägledning samt handlingsplanen

Årskurs 7

 • presentation av studie- och yrkesvägledaren i nya klasser
 • syv-information

Årskurs 8

 • syv-information
 • prao
 • arbetsmarknadsdagar vårtermin
 • studie-och yrkesvägledning
 • vägledningssamtal för elever med behov av tidig vägledning

Årskurs 9

 • information om gymnasieskolan
 • vägledningssamtal, individuellt och/eller i grupp
 • föräldrainformation om gymnasieskolan, t.ex. vid föräldramöten
 • kontakter med gymnasieskolor
 • ansökningsförfarande till gymnasieskolan
 • omvalsförfarande till gymnasieskolan
 • överlämnande till gymnasieskolan
 • uppföljning av intagningen till gymnasieskolan

Senast uppdaterad den 17 maj 2021