Ledighet och sjukanmälan


Sjukanmälan

Sjukanmälan görs på nummer 013-20 58 25 senast kl. 08:00. Telefonsvarare finns och avlyssnas dagligen. Anledning till sjukanmälan ska anges. 

Vårdnadshavare kan också sjukanmäla sitt barn i Dexterappen (IST).

Obs! Sjukanmälan ska göras varje dag eleven är sjuk.

Ledighet

Ledighet ansöker du om genom att fylla i en blankett för ledighet. Du hittar den genom att klicka på Ledighetsansökan här nedan och vidare Ledighet för elever - Ansök via blankett. Den kan också hämtas på skolans expedition. Lämna den ifylld till din klassföreståndare.

Ledighet ska sökas senast 2 veckor i förväg. Vid planerad ledighet ska du fråga dina
lärare om vad du ska arbeta med när du är borta och fylla i det på blanketten Checklista för ledighet. (se länk) 

Tänk på att vissa moment t.ex. laborationer och gruppdiskussioner inte går att ta igen i
efterhand. Ledighet för del av dag (t.ex. tandläkarbesök) hanteras av
klassföreståndare och meddelas i god tid. Vid t.ex. akut tandläkartid samma dag,
meddelas frånvaro på telefonnummer 013- 20 58 25 innan kl 08.00. Ledighet
beviljas inte under nationella prov.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 november 2018