Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet och sjukanmälan


Sjukanmälan

Vårdnadshavare sjukanmäler via Dexter-appen eller webben, se instruktionerna Skaffa konto och sjukanmäla via webben och Sjukanmäla ditt barn via appen här nedan.

Endast i undantagsfall används skolans telefonsvarare: 013-20 58 25 senast kl. 08:00. Telefonsvarare finns och avlyssnas dagligen. Anledning till sjukanmälan ska anges. 

Obs! Sjukanmälan ska göras varje dag eleven är sjuk.

Ledighet

Ledighet ansöker du om genom att fylla i en blankett för ledighet. Du hittar den genom att klicka på Ledighetsansökan här nedan och vidare Ledighet för elever - Ansök via blankett. Den kan också hämtas på skolans expedition. Lämna den ifylld till din klassföreståndare.

Ledighet ska sökas senast 2 veckor i förväg. Vid planerad ledighet ska du fråga dina
lärare om vad du ska arbeta med när du är borta och fylla i det på blanketten Checklista för ledighet. (se länk) 

Tänk på att vissa moment t.ex. laborationer och gruppdiskussioner inte går att ta igen i efterhand. Ledighet för del av dag (t.ex. tandläkarbesök) hanteras av
klassföreståndare och meddelas i god tid. Vid t.ex. akut tandläkartid samma dag,
meddelas frånvaro på telefonnummer 013- 20 58 25 innan kl 08.00. Ledighet
beviljas inte under nationella prov.

Senast uppdaterad den 16 mars 2020