Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om Arenaskolan

Arenaskolan är en idrottsskola belägen vid Linköpings Arena. I nya fina lokaler erbjuder Arenaskolan bra förutsättningar för studier och aktivt idrottande för alla våra elever.

 

Arenaskolan åk 7-9

På Arenaskolan går 550 elever i årskurs 7-9. På skolan finns ett Skolcafé som är bemannat av personal under elevens skoldag. Vi har ett Skolbibliotek där skolbibliotekarie tillsammans med lärare ha fokus på läsfrämjande arbete och att öka elevernas källkritiska förmåga.

Arenaskolans övergripande mål är Maximalt lärande, likvärdighet, lust och engagemang. De målen når vi bl.a. genom att arbeta fokuserat med att alla elever ska känna trygghet och studiero i skolan vilket är en förutsättning för ditt lärande. Alla lärare på Arenaskolan arbetar också för att du i de olika ämnena ska lyckas så bra som möjligt. Det gör vi genom att sätta upp tydliga mål om det du ska lära dig. Du får strukturerad återkoppling i de olika ämnena så att du vet var du befinner dig i din kunskapsutveckling och också vad du kan göra för att ta nästa steg. Vi erbjuder också en skola med specifika idrottsprofiler och allmän indrottsinriktning, Mulitidrott. Detta skapar goda förutsättningar för att du som elev ska lyckas ännu bättre med dina studier i skolan.

Att vara elev på Arenaskolan innebär att du har både rättigheter och skyldigheter. De finns nedskrivna som skolans ordningsregler. Elevråd, föräldraråd och all personal och har tillsammans arbetat fram Arenaskolans ordningsregler.

Idrottsprofiler på Arenaskolan

På Arenaskolan erbjuder vi profiler inom hockey, fotboll, innebandy (ej sökbart läsår 2020-2021), simning, konståkning, tennis och dans. För frågor angående profilerna kontakta profilsamordnare Stefan Petersson:

Inriktning på Arenaskolan

De elever som väljer Arenaskolan i skolvalet, utan någon profil, kommer att ha inriktning Multiidrott. Syftet med Arenaskolans inriktning multiidrott är skapa rörelseglädje för eleverna. Rörelse gynnar lärande men det har också visat sig främja fysiskt och psykiskt välmående.

Vill du följa vår verksamhet kan du följa oss på Instagram där vi heter @arenaskolan.

Tillsammans är vi Arenaskolan!

Arenaskolan

Till e-postformulär för Arenaskolan

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Besöksadress: Fastes gata 2B (se karta)

Postadress: Arenaskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/arenaskolan http://www.linkoping.se/arenaskolan

Rektor: Cecilia Persson
Telefon: 013-20 79 41

Rektor biträdande: Jenny Seger
Telefon: 013-207803

Rektor biträdande: Karin Thelander
Telefon: 013-26 29 51

Senast uppdaterad den 12 augusti 2020