Hoppa till huvudinnehåll

Ordningsregler

Att vara elev på Arenaskolan innebär att du har både rättigheter och skyldigheter. De finns nedskrivna som skolans ordningsregler. Arenaskolans ordningsregler utarbetas under medverkan av elever och följs upp kontinuerligt.

 

Rättigheter

Skyldigheter

Jag har rätt till undervisning. Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder tiden till lärande.
Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö. Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig och respekterar skolans och andras saker. Dryck och mat lämnas i skåp.
Jag har rätt till studiero. Jag bidrar till att skapa studiero för mig själv och mina klasskompisar. Jag följer därför instruktioner från lärare och annan personal.
Jag har rätt till en trivsam miljö i matsalen när jag äter lunch. Jag har ett gott uppförande i matsalen och i kön. När jag ätit klart lämnar jag min plats och tar med mig min tallrik, bestick och glas. I matsalen tränar jag på att vara “mobilfri” och vilar hjärna. Jag använder inte mobiltelefonen.
Jag har rätt till trygghet. Jag har ett gott uppförande och ett vårdat språk, visar respekt och utsätter ingen annan för psykisk eller fysisk kränkning.
Jag har rätt till en mobilfri lärmiljö. Jag tar med mig min mobil på eget ansvar till skolan. Mobiltelefon lämnas i mitt skåp eller i det ”mobilhotell” som finns i klassrummet. Personal låser in “mobilhotellet” i ett skåp i klassrummet.
Jag har tillgång till två låsbara skåp. Jag ansvarar för mina skåp och mina värdesaker. I bokskåpet har jag mina böcker och mitt skolmaterial. I klädskåpet förvarar jag mina ytterkläder och ytterskor under skoldagen. 
Jag har rätt till en drogfri miljö. Jag respekterar att tobak, e-cigaretter, nikotinfritt/tobaksfritt snus, narkotika och alkohol är förbjudna inom skolans område.

 

Senast uppdaterad den 24 augusti 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: