Om skolan

Bankekinds skola och fritidshem är en F-3 skola med två fritidshem. På skolan går det sammanlagt ca 70 elever. Skolan ligger i ett litet samhälle nära Linköpings centrum. Här arbetar skola och fritidshem i nära samverkan. Arbetslagen är välfungerande och fokus ligger på elevernas bästa.

fasad Bankekinds skola

 

Verksamhet

Vi arbetar aktivt med skolutveckling och har gemensamt uppsatta mål för skola och fritidshemsverksamhet som utvärderas periodvis. Vi har fokus på goda kunskaper och trygghet, där individen är i centrum.

Personalen arbetar i arbetslag som leds av arbetslagsledare. På skolan finns två arbetslag, F-3 och fritidshem.

I skolenheten ingår också Askeby skola och fritidshem. Elever som tillhör Bankekinds skola går åk 4-6 i Askeby.

Bankekinds skola

Skicka e-post till Bankekinds skola

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 82

Besöksadress: Svinstadsvägen 80 (se karta)

Postadress: Bankekinds skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/bankekindsskola http://www.linkoping.se/bankekindsskola

Rektor: Thomas Ahola
Telefon: 013-29 49 79

Rektor biträdande: Linda Edin
Telefon: 013-20 55 92

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2018