Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Fokusbibliotek är Linköpings kommuns satsning på skolbibliotek vilket innebär extra medel för att rusta upp lokalen, köpa in nya medier samt att anställa en utbildad bibliotekarie.

Fokusbiblioteket

Fokusbiblioteket är tillgänglig under hela skoldagen för skolans elever och personal. På Skolorna i Tallboda heter fokusbibliotekarien Arvid Harju, det finns även en bibliotekspedagog som heter Cecilia Ingemarsson. Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att vara en integrerad del av skolans verksamhet, verka läsfrämjande och utveckla informationskompetens.

Biblioteksråd

På skolorna finns två biblioteksråd som består av elever som tillsammans med fokusbibliotekarien fångar upp tips på böcker från andra elever, ordnar aktiviteter på loven m.m.

Kontaktinformation

Arvid Harju

Telefon: 013-20 73 16

 

Senast uppdaterad den 3 december 2018