Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Fokusbibliotek är en satsning på skolbibliotek i Linköpings kommun vilket innebär extra medel för att anpassa lokalen till biblioteksverksamhet, köpa in nya medier samt att anställa en utbildad bibliotekarie.

Fokusbiblioteket

Fokusbiblioteket är tillgängligt under hela skoldagen för skolans elever och personal. På Tallbodaskolorna heter fokusbibliotekarien Arvid Harju. Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att vara en integrerad del av skolans verksamhet, verka läsfrämjande och utveckla informationskompetens.

Biblioteksråd

På skolorna finns två biblioteksråd som består av elever som tillsammans med fokusbibliotekarien fångar upp tips på böcker från andra elever, ordnar aktiviteter på loven med mera.

Kontaktinformation

Telefon: 013-20 73 16

 

Senast uppdaterad den 23 juni 2022