Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Skolorna i Tallboda har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare/koordinator och skolpsykolog.

Skolorna i Tallboda elevhälsoteam

Skolorna i Tallboda elevhälsoteam består av:

  • Specialpedagog
  • Skolkurator
  • Skolpsykolog
  • Skolsköterska

Speciallärare/koordinator

Margareta Eriksson 
Telefon: 0725399269

Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • Bedriva viss specialpedagogisk undervisning.
  • Göra läs- och skrivutredningar, kartläggningar och observationer.
  • Handleda personal i specialpedagogiska frågor.
  • Vara en länk mellan hem och skola i specialpedagogiska frågor.
  • Bevaka nya rön och forskning inom specialpedagogik 

Skolkurator

Johan Aspenström
Telefon: 013-26 20 56

Skolpsykolog

Marie Emanuelsson
Telefon: 013-208841

Skolhälsovård

Monica Johansson arbetar som skolsköterska pi Tallbodaskolorna.
Telefon: 013-20 71 19

För mer information om skolhälsovården, se länken "Elevhälsa, den medicinska delen. Gemensam information." nedan.

Senast uppdaterad den 2 oktober 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: