Elevhälsa

Skolorna i Tallboda har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare/koordinator och skolpsykolog.

Skolorna i Tallboda elevhälsoteam

Skolorna i Tallboda elevhälsoteam består av:

  • Specialpedagog
  • Skolkurator
  • Skolpsykolog
  • Skolsköterska

Speciallärare/koordinator

Margareta Eriksson 
Telefon: 0725399269

Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • Bedriva viss specialpedagogisk undervisning.
  • Göra läs- och skrivutredningar, kartläggningar och observationer.
  • Handleda personal i specialpedagogiska frågor.
  • Vara en länk mellan hem och skola i specialpedagogiska frågor.
  • Bevaka nya rön och forskning inom specialpedagogik 

Skolkurator

Johan Aspenström
Telefon: 013-26 20 56

Skolpsykolog

Marie Emanuelsson
Telefon: 013-208841

Skolhälsovård

Monica Johansson arbetar som skolsköterska pi Tallbodaskolorna.
Telefon: 013-20 71 19

För mer information om skolhälsovården, se länken "Elevhälsa, den medicinska delen. Gemensam information." nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 oktober 2019