Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Det finns tre fritidshem på Tanneforsskolan som kompletterar skolan, samverkar med hemmet och ger barnen möjlighet att utveckla sin sociala förmåga, kreativitet och fantasi.

Kort om verksamheten

På Tanneforsskolan finns det tre fritidshem med i nuläget cirka 140 barn inskrivna.

  • Sälen, förskoleklass och årskurs 1
  • Delfinen, årskurs 2 och årskurs 3 
  • Valen, för årskurs 4-6 

Vad vi gör på fritids

Vi vill i samverkan med hemmet och skolan lära barnen att ta ansvar för sig själva, sina kamrater och sin omgivning. Det innebär att vi arbetar för att stödja det sociala samspelet med andra barn i den fria leken och i planerad verksamhet. Vi erbjuder och utmanar barnen med en varierande verksamhet med idrott, skapande, musik och utflykter.

Utevistelse och rörelse är viktigt för oss. Utemiljön erbjuder barnen olika sätt att leka, utveckla motoriken och träna ett socialt samspel. Vi är ute varje dag och har även utflykter regelbundet. Gymnastiksalen står också till vårt förfogande alla dagar i veckan.

Våra mål

Innehållet i verksamheten utformas enligt Linköpings kommuns verksamhetsplan, skolverkets läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 och allmänna råd för fritidshem.

Målen på fritidshemmen utgår från Maximalt lärande, Likvärdiga möjligheter, Lust och engagemang och är

  • Synliggöra lärande och delaktighet
  • Utmana varje individ utifrån sin egen nivå

Våra avdelningar

Sälen år F-1

Telefon 013-20 79 37
Mail till Sälen

Personal Sälen                               
Lene Tendenes
Emma Lindqvist
Janna Snezhana Hristova 
Niclas Andreasson

Delfinen år 2-3

Telefon: 013-20 75 20 
Mail till Delfinen 

Personal Delfinen
Anne Ljungqvist 
Ove Hejdeborn
Elin Carnström
Andreas Bouvin

Valen år 4-6

Telefon 013-26 35 71
Mail till Eftis

Personal Valen
Fredrik Bergström
Elin Carnström

Morgonfritids

Telefon 013-26 35 71 eller 013-207520

Rektor: Veronica Möller
Telefon: 013-20 68 41

Senast uppdaterad den 24 augusti 2021