Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Här kan du läsa om de styrdokument som finns på Tanneforsskolan.

Läro- och kursplaner

  • En nationellt fastställd läroplan anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer.
  • En nationellt fastställd kursplan för varje enskilt ämne.
  • En nationellt fastställd timplan som anger minsta garanterade tid som eleverna har rätt att få lärarledd undervisning i olika ämnen.
  • En kommunalt fastställd skolplan som visar hur kommunens skolor ska organiseras och utvecklas.
  • En lokal arbetsplan på varje enskild skola som är en anpassning av läroplanens, kursplanernas och skolplanens innehåll till skolans organisation

Likabehandlingsplan

Ordningsregler

Är under revidering hos elevrådet.

 

Senast uppdaterad den 19 november 2019