Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om Tanneforsskolan

Tanneforsskolan ligger i centrala Linköping och är en låg- och mellanstadieskola med en klass i varje årskurs. Här finns även kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper för elever med språkstörning.
Fritidshem finns för alla stadier.

Tanneforsskolan

 

Kort om skolan

Tanneforsskolan är en liten skola nästan mitt i stan, med närhet till den fina miljön kring Stångån. I skolan går det cirka 200 elever. Här finns också kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper för elever med språkstörning, från förskoleklass till årskurs 6. Mer information om denna verksamhet hittar du under Särskilda undervisningsgrupper i menyn.

För elever i årskurs F-3 finns fritidshemsverksamhet i form av två avdelningar, Sälen och Delfinen, och eleverna i årskurs 4-6 erbjuds eftermiddagsomsorg på skolan, Eftis.

Tanneforsskolan ska vara en skola där barnen känner trygghet, lust att lära och känner delaktighet, en skola där eleverna tar ansvar och utvecklar goda kunskaper.

Tillsammans utvecklar vi dessa kunskaper och förmågor, genom ett omväxlande arbetssätt. Vi varvar arbete i större projekt med arbete i klassrummet, praktiskt lärande med teoretiskt. Med kunskap i fokus, pedagoger med hög kompetens och stort engagemang utvecklar vi våra arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever.

Vi vill att våra elever...

  • utmanas i sitt lärande utifrån den nivå eleven befinner sig på
  • känner glädje inför skoldagen och över att få nya kunskaper.
  • är delaktiga och tar ansvar för sitt eget lärande och sina egna handlingar

Trygghet, respekt och ansvar ger en trevlig och positiv anda på vår skola.

Saker som vi vill att eleverna får med sig från Tanneforsskolan är:

  • att vara goda kamrater och att kunna samarbeta  
  • att bemöta skolkamrater och personal på ett bra sätt
  • att ta ansvar för sina egna handlingar

Rektor: Veronica Möller
Telefon: 013206841

Rektor biträdande: Anna-Kristina Gardström
Telefon: 013-29 47 68

Senast uppdaterad den 12 augusti 2020