Hoppa till huvudinnehåll

Spetsutbildning

Berzeliusskolan erbjuder dig som ska börja årskurs 7 att gå en spetsutbildning inom matematik, biologi, fysik och kemi. Utbildningen riktar sig till dig som har stort intresse och mycket goda kunskaper i naturvetenskapliga ämnen.

Samarbete med gymnasieskolan

Spetsutbildningen är ett samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolan på Berzeliusskolan. Den bygger vidare på den NO-inriktning som tidigare fanns på grundskolan men här är studietakten när det gäller spetsämnena betydligt högre. Utbildningen innehåller både breddning och fördjupning och i år 9 kommer vi att läsa gymnasiekursen 1C i matematik som ges av gymnasielärare. Inslag från gymnasiekurser kommer att finnas i alla spetsämnen och även dessa ges av gymnasielärare. Övriga ämnen följer den ordinarie studieplanen.

Test efter ansökan

De elever som söker kallas till tester som bland annat visar om eleverna har tillräckliga förkunskaper för att kunna gå utbildningen. Eftersom platserna på spetsutbildningen fördelas utifrån testresultaten har alla lika stor chans att komma in (förutsatt att man inte rangordnat ett annat val högre och kommer in på det). Spetsutbildningen har riksintag vilket gör det möjligt att söka även från andra kommuner än Linköping. 

Kontakt

För mer information om profilen och antagning, kontakta rektorerna.

Jonas Gårdstam 
Telefon: 013- 20 71 18

Åse Mellerskog 
Telefon: 013- 20 74 11

Elisabeth Peterffy Moberg
Telefon: 013 - 20 61 61

Senast uppdaterad den 7 oktober 2022