Hoppa till huvudinnehåll

Lässatsning

Att bli en god läsare är nyckeln till all skolframgång. Sedan 2011 pågår en lässatsning i årskurs F-6 på Nya Rydsskolan. Vi arbetar strukturerat med läsning för att utveckla elevernas läsförmåga på bästa sätt. I de yngre åldrarna arbetar vi med Bornholmsmodellen och Fonomix-munmetoden för att stärka den språkliga medvetenheten och kunskapen om bokstäver och språkljud. 

Från årskurs 1 tränar eleverna ordavkodning och läsflyt genom att läsa läslistor och böcker i par med en kompis som läser på samma nivå. Vi vet att det är viktigt att läsa högt men också att läsningen måste kännas trygg. Därför läser vi högt i par eller i mindre grupper. Från förskoleklassen och upp till årskurs 6 arbetar vi med lässtrategier och boksamtal för att eleverna ska förstå det de läser - när vi gör detta är det oftast läraren som läser högt för eleverna. 

Senast uppdaterad den 2 juli 2024