Elevhälsa

Elevhälsan på Nya Rydsskolan består av skolledning (rektor och biträdande rektorer), kurator, skolsköterska, psykolog, speciallärare, specialpedagog och logoped. Elevhälsoteamet träffas varje vecka. Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att öka måluppfyllelsen för alla elever på skolan. Elevhälsoteamet stöttar även arbetslagen i elevhälsovård och med pedagogiska lösningar.

Kurator
Anna Tapper
Sara Shafiee Valizadeh (föräldraledig läsåret 2019/2020)
013 - 20 88 81

Skolsköterska 
Sofia Hagdahl
013 - 20 78 78

Skolpsykolog
Rebecca Engelbert

Logoped 
Anna-Karin Lindqvist
013 - 26 30 96

Rektor
Caroline Andersson
013-20 78 88

Biträdande rektor
Lidia Posluk
013-20 71 44

Biträdande rektor
Anna-Karin Sävenstrand
013-29 49 43

Specialpedagog
Maria Bohlin

Specialpedagogisk koordinator
Hanna Hallström
013-29 41 96

Speciallärare
Christina Gustafsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 september 2019