Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Elevhälsan på Nya Rydsskolan består av skolledning (rektor och biträdande rektorer), kurator, skolsköterska, psykolog, speciallärare, specialpedagog och logoped. Elevhälsoteamet träffas varje vecka. Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att öka måluppfyllelsen för alla elever på skolan. Elevhälsoteamet stöttar även arbetslagen i elevhälsovård och med pedagogiska lösningar.

Kurator
Tamara Todorovic
Sara Shafiee Valizadeh 
013 - 20 88 81

Skolsköterska 
Sofia Hagdahl
013 - 20 78 78

Skolpsykolog
Rebecca Engelbert

Logoped 
Anna-Karin Lindqvist
013 - 26 30 96

Rektor
Caroline Andersson
013-20 78 88

Biträdande rektor
Lidia Posluk
013-20 71 44

Specialpedagog
Maria Bohlin

Specialpedagogisk koordinator
Hanna Hallström
013-29 41 96

Speciallärare årskurs 4-6
Christina Gustafsson

Senast uppdaterad den 4 september 2019