Elevhälsa

Elevhälsan på Nya Rydsskolan består av skolledning (rektor och biträdande rektorer), kurator, skolsköterska, psykolog, speciallärare, specialpedagog och talpedagog. Elevhälsoteamet träffas varannan vecka. Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att öka måluppfyllelsen för alla elever på skolan. Elevhälsoteamet stöttar även arbetslagen i elevhälsovård och med pedagogiska lösningar.

Kurator
Sara Shafiee Valizadeh
013 - 20 88 81

Skolsköterska 
Sofia Hagdahl
013 - 20 78 78

Logoped 
Anna-Karin Lindqvist
013 - 26 30 96

Rektor
Caroline Andersson
013-20 78 88

Biträdande rektor
Lidia Posluk
013-20 71 44

Specialpedagog
Maria Bohlin

Specialpedagogisk koordinator
Hanna Hallström
013-29 41 96

Speciallärare
Christina Gustafsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 januari 2019