Hoppa till huvudinnehåll

Särskilt stöd

Alla elever ska få stöd och stimulans i skolan. Om en elev har svårigheter att nå
kunskapsmålen eller har andra svårigheter i skolan uppmärksammar personalen det och diskuterar elevens behov med sina kollegor i teamet.

Eleven får extra anpassningar under några månader. Det kan till exempel handla om att få hjälp att planera och strukturera skoldagen med bildschema, färdighetsträning (som teknikläsning och andra automatiserande processer) eller placering i klassrummet. Om anpassningarna inte räcker gör vi fler anpassningar och om de inte är tillräckliga kartlägger och utreder vi om eleven är i behov av särskilt stöd. Särskilt stöd kan till exempel vara att gå till speciallärare regelbundet, att få studiehandledning på sitt modersmål regelbundet eller att ha elevassistent. Om det behövs kan personalen prata med elevhälsoteamet om olika lösningar för eleven. 

Senast uppdaterad den 2 juli 2024