Trygghetsteam

Nya Rydsskolan ska präglas av respekt för människors olikheter. Eleverna på Nya Rydsskolan ska känna sig trygga och Trygghetsteamets mål är just det- att främja trygghet. Teamet arbetar för att stoppa upprepade kränkningar, mobbning. Elever, lärare och föräldrar kan vända sig direkt till teamet för hjälp. Men oftast vänder man sig i första hand till någon vuxen man känner förtroende för som t ex klasslärare eller mentor. Denna tar därefter kontakt med teamet.

Trygghetsteamet träffas varje vecka och arbetar aktivt. Teamet består av Nevena Antulovic skolkurator, biträdande rektor Lidia Posluk, Gazwan Waleed och vaktmästare Patrik Johansson. Trygghetsteamet har en email adress: trygghetsteamet.ryd@linkoping.se samt en brevlåda vid skolans vaktmästares kontor.

Trygghetsteamet arbetar utifrån skolans likabehandlingsplan som utvärderas varje år. I denna plan framgår det hur skolan arbetar förebyggande för att motverka kränkande behandling och mobbning. Trygghetsteamet arbetar med direkta insatser och dokumentation vid upprepade kränkningar, mobbning.  

Förebyggande arbete

Nya Rydsskolan arbetar löpande med ”Stegvis” i årskurserna F-3. Stegvis är ett värdegrundsarbete som syftar till ökad impulskontroll, konflikthantering samt träning i empatisk förmåga. I årskurserna 4-6 arbetar skolan med ämnesövergripande värdegrundsarbete i teman som t ex relationer, psykisk och fysisk hälsa samt ANDT. Flera i personalgruppen har utbildning i den enskilda samtalsmetoden rePULSE som syftar till ökad impulskontroll och självkännedom. Nya Rydsskolan erbjuder även föräldrautbildningen COPE till elevernas föräldrar i F-klass. Cope ger föräldrar möjlighet att träffa andra föräldrar för att utbyta erfarenheter, utvecklar förmågan att se barnets goda sidor och ger konkreta tips om hur man bemöter sitt barn. Föräldrar får möjlighet att diskutera olika förhållningssätt och lösningar för att hantera konflikter. Skolkuratorn arbetar med tjej- och killgrupp i årskurserna 4 och 6.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 september 2018