Hoppa till huvudinnehåll

Trygghetsteam

Nya Rydsskolan ska präglas av respekt för människors olikheter. Eleverna på Nya Rydsskolan ska känna sig trygga och Trygghetsteamets mål är just det - att främja trygghet. Teamet arbetar dessutom för att stoppa upprepade kränkningar och med att göra olika typer av kartläggningar av hur eleverna trivs när de är hos oss i skolan, på fritids och fritidsklubben.


Trygghetsteamet arbetar utifrån skolans "Plan mot kränkande behandling och dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering" som utvärderas varje år. I denna plan framgår det hur skolan arbetar förebyggande för att öka tryggheten på skolan och motverka kränkande behandling. Trygghetsteamet arbetar med direkta insatser och dokumentation vid upprepade kränkningar.

Senast uppdaterad den 28 augusti 2019