Hoppa till huvudinnehåll

Trivselregler på Tornhagsskolan F-9

Skolan är till för alla! Visa hänsyn och omtanke för att alla ska känna sig trygga. Elever och personal ska känna glädje i att lära och utvecklas tillsammans. Vi är rädda om vår miljö och våra medmänniskor.

En tråd formar ett hjärta

 

Tornhagsskolans regler

Jag...

  • bidrar till trygghet och arbetsro.
  • kommer i tid till lektioner och har med mig rätt materiel. Jag lämnar mina ytterkläder i skåpet
  • använder ett vårdat språk.
  • respekterar alla och visar hänsyn till att alla är olika.
  • hjälper till att hålla skolan ren och fin.
  • tar inte med föremål till skolan som kan skada människor eller material.
  • lämnar in mobiltelefonen före lektionsstart och filmar/fotograferar inte kamrater under raster.
  • fuskar inte på prov och gör alla uppgifter på egen hand.
  • håller mattiderna och äter skollunchen i matsalen och sitter på rätt plats.

Senast uppdaterad den 22 december 2022