Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet och sjukanmälan

I första hand vill vi att du som förälder använder Unikum familj-appen eller Skola24 för att sjukanmäla ditt barn. I andra hand ringer du telefon 013-20 56 38. Tala då in elevens namn, klass och personnummer.

Frånvaroanmälan

Sjuk-/frånvaroanmälan skall göras varje dag som eleven är sjuk.

Ledighetsansökan

Ledighet från skolan måste göras skriftligt och i god tid innan ledigheten. Använd blankett "Ledighet för elever" (LK 2145).

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven.

Senast uppdaterad den 1 september 2021