Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan av elever görs senast klockan 08.00 av vårdnadshavare på telefon 20 56 38. Sjukanmälan skall göras varje dag som eleven är sjuk.

Tala in elevens namn, klass och personnummer.

Ledighetsansökan

Ledighet från skolan måste göras skriftligt och i god tid innan ledigheten. Använd blankett "Ledighet för elever" (LK 2145).

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven.

Provdatum nationella prov

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 september 2018