Ledighet och sjukanmälan

I första hand vill vi att du som förälder använder Dexter-appen för att sjukanmäla ditt barn. I andra hand ringer du telefon 013-20 56 38. Tala då in elevens namn, klass och personnummer.
Sjukanmälan skall göras varje dag som eleven är sjuk.


Ledighetsansökan

Ledighet från skolan måste göras skriftligt och i god tid innan ledigheten. Använd blankett "Ledighet för elever" (LK 2145).

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven.

Provdatum nationella prov

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 april 2020