Hoppa till huvudinnehåll

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor som runt de val du gör under din gymnasietid eller kring framtida studier och yrke?

Skylt med frågetecken mot en blå himmel med små lätta moln

 

Som elev i gymnasieskolan kommer du att göra flera val. Valmöjligheterna är många och kan vara svåra att överblicka. Studie- och yrkesvägledarens arbete handlar om att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Det är viktigt att du själv är aktiv i planeringen av din framtid.

Studie- och yrkesvägledaren har nära samarbete med mentorer och ingår i skolans Elevhälsoteam (EHT) tillsammans med specialpedagog, kurator, skolsköterska samt skolpsykolog. 

Välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare

Du är välkommen att ta kontakt genom ett besök, e-post eller telefon. Självklart gäller detta även för dig som vårdnadshavare! Studie- och yrkesvägledare på S:t Lars gymnasium är Viktoria Boiardt.

Besökstid måndagar, ojämna veckor klockan: 8:30-16:00
Telefon: 0708-577212

Senast uppdaterad den 13 september 2021