Hoppa till huvudinnehåll

Alla behövs. Alla bidrar.

Minera, Fadi, Rebar och Fatima är några av dem som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Vårt mål är att de - och alla andra som är i deras position - ska få bättre möjligheter till att bidra på arbetsmarknaden och i samhället.

Ett inkluderande Linköping

Linköping ska vara en tolerant och inkluderande plats där de boende känner att de får möjlighet till att bidra på arbetsmarknaden. Det är vårt mål. För att lyckas med detta behöver vi arbeta tillsammans.

500 utvecklingsplatser

Under åren 2019 och 2020 arbetar vi med att ta fram ytterligare 500 utvecklingsplatser inom kommunkoncernen. En utvecklingsplats är en plats för exempel arbetsträning, praktik eller språkpraktik för en eller flera individer som står utanför arbetsmarknaden. Utvecklingsplatser är en möjlighet för individer att utvecklas för att nå egenförsörjning. I många fall görs fler insatser, så som exempelvis studier.

Senast uppdaterad den 26 juni 2020

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: