Hoppa till huvudinnehåll

Skapa en fillista

Ett fillistningsblock hämtar upp alla filer under en viss plats i mediastrukturen och skapar automatiskt upp en länklista.

Skapa ett fillistningsblock

 • Gå till den sida du ska lägga en fillistning på.
 • Öppna resursfönstret genom att klicka på knappen Växla resursfönster.
 • Klicka på fliken Block.
 • Ska fillistan ligga lokalt markerar du katalogen För denna Sida. Ska den ligga globalt markerar du den katalog i trädstrukturen som du vill lägga blocket i.
 • Klicka på plusknappen (Nytt block), du får då upp ett fönster som visar de block du har att välja på.
 • Klicka på blocket Fillistningsblock.
 • I fältet Namn väljer du en text som tydligt anger vad det är för ett länkblock. Denna text syns endast i redigeringsläget och är till för att du ska hålla isär dina olika block.

  Exempelvis: Fillista: Instruktioner

 • Klicka på knappen OK, du hamnar då i vyn På sidan-redigering.
 • Klicka på knappen Alla egenskaper.
 • I fältet Rubrik (om annan än blockets namn) kan du skriva vilken rubrik du vill ha på fillistningen. Fyller du inte i något tar den blockets namn.
 • Vid fältet Lista sidor från klickar du på knappen med tre punkter och väljer den plats i mediastrukturen som du vill hämta filer från.
 • Klicka på knappen OK.
 • Publicera blocket.

 

Exempel

Senast uppdaterad den 14 december 2016