Hoppa till huvudinnehåll

Kulturkartan

Kulturkartan är ett projekt som sker inom ramen för Tillväxtverkets satsning på hållbar platsutveckling. Syftet är att stärka Linköping som besöksmål genom att tillgängliggöra kultur, kulturarv och konst.

Två personer går i Gamla Linköping

 

I spåren av pandemin ändrades resmönster och Linköping besöktes av färre företagsresenärer. Kulturkartan ska bredda bilden av Linköping så att mer kultur inkluderas och att kulturturism blir en självklar besöksanledning för privatresenärer. Kulturkartan ska underlätta för besökaren att få en överblick över det kulturella utbudet som finns i staden. Projektet ska även utveckla metoder som ska hjälpa olika aktörer att arbeta tillsammans för att stärka Linköpings attraktionskraft. 

Kultur- och fritidsförvaltningen är projektägare och Visit Linköping & Co är samverkanspart, med flera olika kulturaktörer som intressenter. 

Projektet är avslutat (30 april 2022) men arbetet med att tillgängligöra kulturarvet för linköpingsbor och besökare fortsätter, bland annat genom verktyget Kulturpunkt.  

Projektet Kulturkartan har resulterat i:

  • En samverkansmodell, för kulturaktörer inom besöksnäringen, som syftar till att  tillgängliggöra kultur som besöksanledning

  • En gemensamt framtagen checklista för hållbara evenemang i Linköping och utökad kunskap inom hållbar platsutveckling 

  • Kulturkartan har påbörjat arbetet med det digitala verktyget KulturPunkt, som syftar till att tillgängliggöra olika kulturstråk i staden.

Museichef Tina Karlsson From
Tina Karlsson From

Museichef Friluftsmuseet Gamla Linköping

Till e-postformulär för Tina Karlsson From

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 66 61

Senast uppdaterad den 6 juli 2022