Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings kommuns kulturpriser

Sedan 1963 har kulturstipendier årligen delats ut. 1985 tillkom honnörsstipendiet och sedan 2016 har även Lyra-priset tillkommit.

Kulturstipendium

Linköpings kommuns kulturstipendium kan utdelas till den som utfört förtjänstfull insats inom vetenskap, litteratur, konst, musik, teater, journalistik eller folkbildning, till den som efter kulturell gärning inom annat område är förtjänt av särskild belöning, som hjälp till fortbildning till den som visat särskilda förutsättningar för insatser inom ovan uppräknade områden.

Ett kulturstipendium brukar delas ut till den som är i början av sitt kulturutövande. Beloppet varierar varierar år från år. 

Honnörsstipendium

Honnörsstipendium har delats ut sedan 1985 och Tage Danielsson var den första pristagaren. Det är kommunens uppskattning till personer som utfört en mångårig kulturverksamhet i Linköping.

Honnörsstipendiaterna erhåller endast äran och får en plakett med namn ingraverat orden ”Mångårig kulturell gärning” samt diplom. Honnörerna är som  regel lite äldre personer som under många år gjort viktiga insatser i kulturlivet i vid mening.

Lyrapriset

Sven Lyra-priset består förutom äran av en konstnärligt utförd purjolök. Priset delas ut för att levandehålla minnet av Sven Lyra, uppmuntra kulturutövare som verkar i Sven Lyras anda, samt påvisa betydelsen och nödvändigheten av fri kultur. Kulturprofilen Sven Lyra delade ofta ut riktiga purjolökar till människor som han tyckte hade gjort sig förtjänta av det. 

Senast uppdaterad den 16 december 2020