Öppen förskola/ familjecentral - Lambohov

En mötesplats för alla blivande föräldrar och barnfamiljer

Öppna förskolans öppettider och aktiviteter

Måndag

08:00-12.00

0-5 år

 

13:00-16:00

0-5 år utelek vår och höst

Tisdag

08:00-12:00

Föräldragrupp vägledande samtal ICDP

 

13:00-16:00

0-12 månader

Onsdag

08:00-12:00

0-5 år
Torsdag

08:00-12:00

0-12 månader
 

13:00-16:00

0-5 år
Fredag  08:00-12:00 0-18 månader

Stängningar Öppna förskolan

Måndag 24 februari

Fredag 6 mars

Öppna förskolan Lammet

Till Öppna förskolan Lammet kan ni komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer i området. Ni kommer och går som det passar er under öppettiderna, ingen anmälan behövs. Här arbetar förskollärarna Johanna och Cattis som erbjuder planerade aktiviteter som är frivilliga att delta i, t.ex. sångstunder. Du har själv ansvar för barnet när ni är här.

Telefonnummer till öppna förskolan 013-20 60 98

Öppna förskolan är en del av familjecentralen vilket innebär att vi samarbetar med BVC samt Råd & Stöd. Vi har tillsammans föräldragrupper och tematräffar.

Följ oss gärna på instagram där vi heter öppnaförskolanlambohov eller gå med i Facebookgruppen "öppna förskolan i Lambohov" som drivs av föräldrar som besöker vår verksamhet. Här lägger vi upp aktuell information om vår verksamhet.

Vägledande samspel

Vi erbjuder föräldragrupp i vägledande samspel.

Vägledande samspel är ett program som fokuserar på det positiva samspelet. Det utgår från relationen mellan dig och ditt barn och att det är du som bäst vet vad ditt barn behöver.

Vi vänder oss till dig som har barn 0-5 år. Som förälder kan man känna sig osäker och vilja ha stöd i sitt föräldraskap. Se det här som ett tillfälle att prata föräldraskap med andra föräldrar i en liten grupp.

Vi kommer att erbjuda grupper dag- och kvällstid. Barn under 1 år kan följa med på träffarna.

Plats: Öppna förskolan Lambohov Arrendegatan 92.

Max 8 deltagare i varje grupp.

Vi träffas en gång i veckan.

För mer information och frågor kontakta Johanna Fahlgren eller Cattis Leander på telefonnummer 013-206098 eller via mail se nedan.

Ord från tidigare deltagare: ”mer tålamod, givande, gemenskap, trevligt, inspirerande, samhörighet, lärorikt, roligt, tydligt, dela erfarenheter, få nya perspektiv, bli bekräftad som förälder, stärkande”

Välkomna

Tematräffar torsdagar klockan 10:00

Dessa dagar är sångstunden klockan 09:30

NTF informerar om barns säkerhet i bilen

Datum: 6 februari

BVC informerar

Datum: 13 februari

Folktandvården informerar om barns tandhälsa

Datum: 27 februari

BVC informerar om barns smakportioner

Datum:  5 mars

Biblioteket informerar om böcker och barns språkutveckling

Datum: 12 mars

Information om förskolan

Datum: 2 april

Ligg steget före

Datum: 16 april

BVC informerar 

Datum: 23 april

BVC informerar om barns smakportioner

Datum: 7 maj

Biblioteket informerar om böcker och barns språkutveckling

Datum: 14 maj

Folktandvården informerar om barns tandhälsa

Datum: 28 maj

Första tiden träff

Välkomna till föräldraträffar för nyblivna föräldrar med barn 0-3 månader.

Här finns möjlighet att lära känna andra föräldrar och samtala kring föräldraskapet och den första tiden.

Träffarna är ett samarbete mellan BVC och Råd och Stöd. Inbjudan och anmälan sker via BVC.

På barnavårdcentralen arbetar distriktssköterskor som följer ditt barns utveckling och hälsa genom att erbjuda:

  • hembesök
  • hälsoundersökningar
  • vaccinationer
  • rådgivning/stöd i föräldrarollen
  • föräldraträffar

Samarbete finns med psykolog och logoped.

Vissa besök är förlagda i öppna förskolans lokaler.

Lambohov familjecentral – Råd & Stöd

Skicka e-post till Lambohov familjecentral – Råd & Stöd

E-post: radochstodlambohov@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 88 | 013- 26 32 98

Besöksadress: Arrendegatan 92, Linköping (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Lambohov
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fclambohov https://www.linkoping.se/fclambohov

Ansvarig chef:
Katharina Eklund
Telefon: 013-26 36 66

Öppen förskola - Lambohov

Skicka e-post till Öppen förskola - Lambohov

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 98

Besöksadress: Arrendegatan 92A (se karta)

Postadress: Öppen förskola - Lambohov
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fclambohov http://www.linkoping.se/fclambohov

Rektor: Sara Österhjelm
Telefon: 013-26 39 79

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Familjecentralen i Lambohov

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC).

Telefon: 013-26 35 88, 013-26 32 98 (Råd & stöd)

Besöksadress: Arrendegatan 92a (se karta)

Webbadress: http://www.linkoping.se/fclambohov http://www.linkoping.se/fclambohov

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 mars 2020