Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem Vikingstad skola

På fritids jobbar vi för en samverkan mellan avdelningarna och en likvärdig verksamhet för alla elever. Vi utnyttjar skolans alla lokaler samt närmiljön för ett maximalt lärande på fritidshemmet.

Fritidshem Vikingstads skolor 

Välkommen till Vikingstads skolors fritidshem. Årskurs F-3 är på Valkeboskolan och årskurs 4-6 håller till på Vikingstad skola. 

Vår verksamhet 

Verksamheten fokuserar på områdena: Språk & kommunikation, Skapande & estetiska uttrycksformer, Natur & Samhälle samt Lekar, fysiska aktiviteter & utevistelse. (Lgr 11, kap. 4)

Våra öppettider

Valkeboskolan öppnar klockan 06:00 och stänger klockan 18:00. 

Vikingstad skola öppnar 06:30 och stänger klockan 18:00. 

För de elever som går på Vikingstad skola och behöver morgonomsorg från klockan 06:00, gäller morgonomsorg på Valkeboskolan. Personal kommer att följa elever till skolstart på Vikingstad.

Morgonomsorg 

Morgonomsorg på Valkeboskolan är i den vänstra gröna dörren när ni kommer in på skolgården. 

Morgonomsorg på Vikingstad skola är på avdelningen Diamanten.

Kvällsomsorg

Kvällsomsorg på Valkeboskolan kommer att bedrivas i samma lokaler som morgonomsorgen och sammanslagning av avdelningarna kommer att ske klockan 16:30-16:45.

Kvällsomsorg på Vikingstad skola är på avdelningen Diamanten.

Telefonnummer till avdelningarna

Ni når oss på dessa nummer när fritidsverksamheten är igång:

Valkeboskolan 

Pärlan                        
013- 20 55 69 (morgon- och kvällsomsorg)

Safiren                     
013- 20 55 71

Smaragden               
013-20 55 59

Rubinen                   
013- 20 55 79

Vikingstad skolan 

Diamanten               
013- 20 55 70

Vikingstadskolans fritidshem

Till e-postformulär för Vikingstadsskolans fritidshem via Kontakt Linköping

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 55 71

Besöksadress: Västerleden 1 (se karta)

Besöksadress : Västerleden 1

Postadress: Fritidshem Vikingstadskola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthvikingstadskola https://www.linkoping.se/fthvikingstadskola

Rektor: Jan Eklund
Telefon: 013-20 55 60

Biträdande rektor: Carolina Jansson
Telefon: 013-20 55 61

Senast uppdaterad den 23 augusti 2022