Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare före klockan 07.30 till telefonnummer:
013-20 58 80.

OBS! Sjukanmälan ska göras varje dag som barnet är sjukt, om inte annat är överenskommet.

Vårdnadshavare till elever med specialkost meddelar också frånvaro till köket, telefonnummer:
013-20 55 64

Ledigheter

Ledighetsansökningar hanteras av rektor på skolan. Rektorn kan bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens skolsituation. Under perioder med nationella prov (åk 3 och åk 6) beviljas ingen ledighet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 februari 2019