Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Här kan du läsa om vårt skolbibliotek som är ett så kallat Fokusbibliotek.

Fokusbibliotek

Sedan 2014 arbetar Vikingstads skolor med modellen fokusbibliotek. Målet för fokusbiblioteken inom Linköpings grundskolor är att stödja pedagogers arbete och elevers lärande genom att:

  • vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten

  • verka läsfrämjande

  • utveckla informationskompetens

På båda våra skolor finns fina bibliotek med ett stort bestånd av böcker och andra medier. Här arbetar en utbildad bibliotekarie som, förutom att stödja elevernas läsutveckling, arbetar integrerat i undervisningen för att utveckla elevernas kunskaper i informationssökning, källkritik och digital kompetens.

Bibliotekarien ingår också i skolans arbetslag för specialundervisning och stöttar på olika sätt elever i behov av extra stöd i sin läsning. Till exempel kan man få hjälp med digitala verktyg, talböcker, lättläst litteratur och lästräning. 

Från årskurs 1 har alla elever ett eget lånekort och böckerna kan lånas både för läsning i skolan och hemma. 

Öppettider

Biblioteket är öppet alla skoldagar och självklart är även du som förälder välkommen att besöka oss tillsammans med ditt barn.

Följ bibliotekets verksamhet på instagramkontot: Vikingskolbib

 

Vid frågor, välkommen att kontakta bibliotekarien

Ellen Wahlqvist

Tel. 013-29 49 62

Senast uppdaterad den 10 februari 2023