Skolbibliotek

Två barn som läser böcker

 

Fokusbibliotek

Sedan november 2014 har Vikingstad skola ett fokusbibliotek. Målet för fokusbiblioteken inom Linköpings grundskolor är att stödja pedagogers arbete och elevers lärande genom att:

•  vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten

•  verka läsfrämjande

•  utveckla informationskompetens

På skolan finns ett nytt bibliotek med ett stort bestånd av böcker och andra medier. Här arbetar en utbildad bibliotekarie som, förutom att stödja elevernas läsutveckling, arbetar integrerat i undervisningen för att utveckla elevernas kunskaper i informationssökning, källkritik och digital kompetens.

Alla elever på skolan har ett eget lånekort och böckerna kan lånas både för läsning i skolan och hemma. Elever i behov av extra stöd i sin läsning, till exempel med hjälp av talböcker och lättläst litteratur, kan få hjälp med detta.

Biblioteket är öppet alla skoldagar och självklart är även du som förälder välkommen att besöka oss tillsammans med ditt barn.

Följ bibliotekets verksamhet på instagramkontot: Vikingskolbib

Vid frågor, välkommen att kontakta bibliotekarien:
Ellen Wahlqvist

Tel. 013-29 49 62

e-post: ellen.wahlqvist@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 augusti 2017