Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Vikingstads skolor har ett elevhälsoteam och ett trygghetsteam.

Vikingstads skolors elevhälsoteam

Vikingstad skolas elevhälsoteam består av:

  • Rektor
  • Biträdande rektor
  • Skolsköterska
  • Specialpedagogisk koordinator
  • Skolpsykolog
  • Kurator
  • Logoped

 Skolhälsovård

Ann-Sofie Pettersson-Tälle
Telefon: 013-20 55 65

Skolsköterskan finns i vanliga fall på Vikingstads skolor:
Måndag och torsdag               7:30-16:30
Fredag                                  7:30-14:00

Koordinator

Jonna Moberg
Telefon: 013-20 55 54

Skolpsykolog

Sofia Evertsson

Telefon: 013-20 75 47

Skolkurator

Uridea Agoli
Telefon: 013-20 64 93

Logoped

Joline Björkegren
Telefon: 013-26 39 81

 

Trygghetsteamet

På Vikingstads skolor finns ett Trygghetsteam som på olika sätt arbetar förebyggande i verksamheten. I trygghetsteamet ingår representanter från skolans olika yrkeskategorier.

Exempel på Trygghetsteamets arbete är observationer i klass eller på rast, samtal vid konflikt, handledning eller samtal med pedagoger kring grupper samt förebyggande arbete i klasser och elevgrupper.

Skolledningen informeras löpande om Trygghetsteamets arbete och elevhälsoteamet kontaktas vid behov.

Senast uppdaterad den 1 juni 2023