Elevråd

Elevrådet har en styrelse som planerar och leder arbetet. Det är elever från åk 9 som sitter i elevrådsstyrelsen. I elevrådet finns två valda representanter från varje klass som deltar i de regelbundna elevrådsmötena. Elevrådet har till uppgift att tillvarata elevernas intressen. Till elevrådet kan du vända dig med frågor och synpunkter angående skolverksamheten. Du kan också ta upp dina frågor och synpunkter på klassrådet. Elevrådsprotokollen läggs på skolans hemsida och läses upp på klassrådet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 februari 2018