Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Fritidshemmen på Ånestadsskolan har en härlig utemiljö med skog och stora grönområden samt en rymlig idrottshall. En motorikbana är belägen bakom fritids. Samarbete, empati och rörelse skapar glada barn!

Våra telefonnummer är:
(under lov sjukanmäler ni ert barn till morgonomsorgen)

 • Förskoleklass (kvällsomsorg): 013-20 87 26 eller sms till 076-7730707
 • Årskurs 1 (morgonomsorg): 013- 20 88 33 eller sms till 072-5747471
 • Årskurs 2: 013-29 49 28 eller sms till 072-5740293
 • Årskurs 3: 013-20 79 81 eller sms till 072-5477453
 • Eftis (år 4-6): 013-26 35 38
 • Rektor 013-20 79 86
 • Expedition 013-20 79 31

Mer information om Ånestadsskolan fritidshem hittar ni på www.linkoping.se

Öppettider

Fritidshemmets öppettid är efter ert barns tillsynstid. Läsåret 20/21 har vi öppet kl. 06.00 – 18.00 (jour till kl. 18.30 och behöver meddelas minst en vecka i förväg). Vi öppnar tillsammans i år 1:s lokaler där frukost serveras kl. 06.30- 07.00. Efter kl. 07.40 har morgonfritids verksamhet utomhus till skola tar emot kl. 08.10. Efter kl. 16.30 har fritidshemmet åter gemensam verksamhet i förskoleklassens lokaler fram till stängning.

Under läsåret är skola och fritidshem stängt – studiedag – två dagar per termin. Under år 2020 - 2021 är verksamheten stängd den 3/9, 23/11, 19/1 samt den 19/5. Om tillsynsbehov finns dessa dagar, kontakta rektor snarast.

Fritidshemmets uppgift

 • Att börja på fritidshem är en stor förändring. Från förskolan ska eleven nu på fritidshemmet successivt tränas till att klara sig själv, vilket innebär att eleven får en ökad frihet och ett ökat ansvar.

 • Skolbarnomsorgens uppgift är att komplettera skolan och förutom omsorg erbjuda eleven en meningsfylld fritid och stöd i utvecklingen.

 • Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för eleven och ta tillvara elevens nyfikenhet, företagsamhet och lust att leka och lära.

 • Fritidshemmet bör främja elevens identitetsutveckling och strävan mot självständighet.

Målsättning för Ånestadsskolans fritidshem

Fritidshemmen arbetar efter LGR11

Att skapa trygghet

Eleven ska känna att fritidshemmet är en fast punkt under eftermiddagen. Personalen stöttar eleverna vid konflikter. De ska känna att det finns vuxna som hjälper dem utifrån deras behov.

Att låta eleven utvecklas genom leken

Leken är grunden för lärande. Förutom att leken ger teoretiska kunskaper tränar eleven sin organisationsförmåga, samt förmåga till samarbete med andra. Fritidshemsverksamheten på Ånestadsskolan bygger på valfrihet och stor vikt läggs vid elevens fria lek, samtidigt som fritidshemmen erbjuder olika aktiviteter som eleven kan välja att delta i.

Att lära eleven visa hänsyn och respekt

Eleven lär sig att ta ansvar för sina handlingar och att respektera varandras likheter och olikheter. Fritidspersonalen på skolan möter eleven i många olika situationer och kan därmed målmedvetet stärka eleven i deras sociala utveckling.

Riktlinjer

 • Eleven får inte lämna skolgården på fritidstid.

 • Elever tar inte med sig egna leksaker hemifrån utan vi använder fritidshemmets material. Samma riktlinje gäller även mobiltelefon. Fritidshemmet ansvarar ej för personlig egendom.

 • Vid hemgång säger vårdnadshavare/ elev hej då till fritidspersonal samt stryker sig på listan. Om elev ska gå hem själv eller hämtas av annan än vårdnadshavare behöver det informeras skriftligt, via sms eller samtal.

 • Aktiviteter som inte sker i fritidshemmets regi, exempel instrumental- och modersmålsundervisning ansvarar vårdnadshavare för.
Ånestadskolans fritidshem

Till e-postformulär för Ånestadskolans fritidshem

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 88 33

Besöksadress: Häggvägen 17A (se karta)

Postadress: Fritidshem Ånestadskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthanestadsskolan http://www.linkoping.se/fthanestadsskolan

Rektor: Maria Asplund
Telefon: 013-26 26 82

Senast uppdaterad den 25 september 2020