Ledighet och sjukanmälan

Om du blir sjuk ska din målsman anmäla detta till skolan senast klockan 07.30.
Om ingen finns på plats och svarar så talar ni in på telefonsvararen. Observera att eleven skall sjukanmälas varje sjukdag.

Telefonnummer för sjukanmälan

  • Kommer ditt barn inte till morgonomsorg anmäler man på telefon 013-20 79 81
  • År F- 6 telefon 013- 20 79 31
  • År 7- 9 telefon 013- 20 79 71

Sjukanmälan sker varje sjukdag! Vet du med dig att ditt barn kommer vara sjuk flera dagar i följd så går det bra att sjukanmäla hela sjukperioden på en gång.

Ledighet

Ledighet från skolan måste göras skriftligt och i god tid innan ledigheten. Använd blankett Ledighet för elever, Ansökan (LK 2145).

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven. Du kan läsa mer om dessa via länken.

Skolverkets sida om nationella prov

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 september 2019