Hoppa till huvudinnehåll

Förskoleklass

Här hittar du information till dig med barn som ska börja förskoleklass.

Välkommen till förskoleklass på Blästadsskolan!

Blästadsskolan har en förskoleklass som är indelad i två grupper - röd och blå. Den ena gruppen är i förskoleklassen på förmiddagen och den andra på eftermiddagen. Den tid som barnen inte är i förskoleklass är de på fritids. Klasserna delar klassrum, lärare och får likvärdig undervisning. I förskoleklassen arbetar vi för att vara en brygga mellan förskola och skola. Under dagarna delas klasserna upp i mindre undervisningsgrupper tillsammans med lärare.

Vi vill med förskoleklassens verksamhet skapa motivation hos eleverna med lustfyllt lärande genom lek. Vi arbetar bland annat med att lägga grunden för fortsatt lärande i svenska och matematik där fokus ligger på språklek och laborativ matematik. En annan viktig del av vår verksamhet är att arbeta trygghetsskapande kring eleverna och det gör vi genom olika övningar och lekar där vi vuxna alltid finns med.

Senast uppdaterad den 15 mars 2023