Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

I elevhälsans arbete ingår att

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Kontaktuppgifter till Elevhälsan hittar du under Personal och ledning.

Fokus

Fokus för elevhälsoarbetet är att pedagoger och elevhälsans personal tillsammans kartlägger, analyserar och utvecklar arbetet kring lärmiljöerna ur ett förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande perspektiv.

Vi vill med detta flytta fokus från den enskilda eleven i behov av stöd, till processerna i lärandet - genom en förskjutning från riskfaktorer till friskfaktorer.

Elevhälsans medicinska del

Elevhälsans medicinska del omfattar skolsköterska och skolläkare och är en fortsättning på barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Alla elever som börjar förskoleklass samt elever i årskurs 2,4,7 och gymnasiet årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan. Hälsobesök och vaccinationsplanering beskrivs i broschyren Elevhälsan - den medicinska delen.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande, både individuellt och i grupp, med till exempel kost, motion och drogförebyggande arbete. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Skolsköterska och skolläkare arbetar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för alla elever. Vi uppmärksammar elever med funktionshinder eller kroniska sjukdomar så att deras eventuella behov av anpassade förhållande i skolan bevakas.

Mottagningsarbete

Elever kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning.

Skolläkare

Tid till skolläkarmottagning bokas via skolsköterskan.

Specialkost

För elever med behov av specialkost av medicinska skäl, ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan.

Sekretess

Personal inom elevhälsans medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt

Skolsköterska på Blästadsskolan är Hanna Storckenfeldt Telefon 013-20 77 61

Senast uppdaterad den 22 mars 2023