Elevhälsa

I elevhälsans arbete ingår att:

• främja elevers lärande, utveckling och hälsa
• förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
• bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Kontaktuppgifter till Elevhälsan hittar du under Personal och ledning.

Fokus

Fokus för elevhälsoarbetet är att pedagoger och elevhälsans personal tillsammans kartlägger, analyserar och utvecklar arbetet kring lärmiljöerna både ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv och i ett åtgärdande perspektiv.

Vi vill med detta flytta fokus från den enskilda eleven i behov av stöd till processerna i lärandet, genom en förskjutning från riskfaktorer till friskfaktorer.

Elevhälsans medicinska del

Elevhälsans medicinska del omfattar skolsköterska och skolläkare och är en fortsättning på barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Alla elever som börjar förskoleklass samt elever i årskurs 2,4,7 och gymnasiet årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan. Hälsobesöket och vaccinationsplanering beskrivs i broschyren Elevhälsan - den medicinska delen.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande, både individuellt och i grupp med t.ex. kost, motion och drogförebyggande arbete. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Skolsköterska och skolläkare arbetar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för alla elever. Vi uppmärksammar elever med funktionshinder eller kroniska sjukdomar så att deras ev. behov av anpassade förhållande i skolan bevakas.

Mottagningsarbete

Elever kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning.

Skolläkare

Tid till skolläkarmottagning bokas via skolsköterskan.

Specialkost

För elever med behov av specialkost av medicinska skäl ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan.

Sekretess

Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt

Skolsköterska på Blästadsskolan är Cecilia Mårtensson Telefon 013-20 77 61

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juni 2018