Fritidshem

På skolan finns de fyra fritidshemsavdelningar integrerade med skolan F-3. Fritidshemmen på Blästadsskolan är Tigern, Jaguaren, Leoparden och Pantern.

Fritids på Blästadsskolan

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera förskoleklass och skola, erbjuda barnen en meningsfull fritid och rekreation. Dessutom ska fritidshemmet främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med arbete och studier. 

Kontaktuppgifter

För kontakt med fritidshemmen på Blästadsskolan:

Tigern          telefon 013-20 89 27

Jaguaren     telefon 013-20 71 72

Leoparden   telefon 013-20 77 63

Pantern        telefon 013-20 66 99

Vår verksamhet

Verksamheten utgår från Skollagen, Läroplan för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011, allmänna råd för fritidshem och Linköpings kommuns verksamhetsuppdrag.

Vår skola är belägen i ett område som har naturen in på knutarna. Skolgården gränsar till fina ekskogar, stövområden och gräsplaner som bjuder på en inspirerande miljö för lek och lärande.

I lek och skapande aktiviteter utvecklar barnen sin kreativitet, fantasi och sociala förmåga.

Fritidshemmens verksamhet erbjuder såväl styrda som spontana aktiviteter som utgår från barnens behov, egna önskemål och gruppens behov.

Fritidshem under lov och tidiga morgnar

Utbildningen i fritidshem kan erbjudas inom kommunens skolor under den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under lov.

De dagar då fritidshemmen är stängda på Blästadsskolan kan kommunen erbjuda annan fritidsverksamhet om så önskas. Ta kontakt med ditt barns fritidshem om du skulle behöva sådan placering.

Fritidshem för 10-13 åringar kan också erbjudas för tidiga mornar och under jul- och sommarlov genom ett samarbete mellan kommunens fritidshem i vårt område. De som önskar placering under dessa tider erbjuds då placering på något fritidshem inom vårt samarbetsområde.

Fritidshem Blästadsskolan

Skicka e-post till Fritidshem Blästadsskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 72

Besöksadress: Ekholmsvägen 117 (se karta)

Postadress: Fritidshem Blästadsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthblastadsskolan http://www.linkoping.se/fthblastadsskolan

Rektor: Christina Bradley Ireman
Telefon: 013-20 79 61

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 januari 2018