Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

På Ekholmsskolan har vi en modern, pedagogisk och kreativ biblioteksverksamhet, som är en integrerad och självklar del i undervisningen.

Bok

 

Fokusbibliotek

Ekholmsskolans bibliotek är ett fokusbibliotek. Fokusbiblioteken i Linköpings kommun är en utvecklingsmodell som innebär att biblioteket är bemannat av en bibliotekarie på heltid och är delvis centralt finansierat.

Ekholmsskolans biblioteksverksamhet har två huvudsakliga utgångspunkter: läsfrämjande samt medie- och informationskunskap.

Exempel på läsfrämjande aktiviteter:

  • Läsveckor
  • Biblioteksråd
  • Bokattacker
  • Författarbesök
  • Läsgrupper
  • Bokklubb

Exempel på undervisning i medie- och informationskunskap:

  • Informationssökning
  • Källkritik
  • Upphovsrätt
  • Nätetik

Senast uppdaterad den 31 mars 2021