Hoppa till huvudinnehåll

Fokusbibliotek

På Ekholmsskolan har vi en modern, pedagogisk och kreativ biblioteksverksamhet, som är en integrerad och självklar del i undervisningen.

Böcker med ljusprickar i bakgrunden

 

Ekholmsskolans bibliotek är ett fokusbibliotek. Fokusbibliotek är Linköpings kommuns satsning på välutvecklad skolbiblioteksverksamhet inom grundskolan.

Fokusbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier och är en pedagogisk funktion som stödjer elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • Vara en integrerad del av skolans verksamhet.

  • Verka läsfrämjande.

  • Utveckla informationskompetensen på skolan.

Fokusbibliotekarierna ansvarar för den pedagogiska biblioteksverksamheten på respektive skola. I samverkan med skolans personal driver fokusbibliotekarien undervisning i källkritik och informationssökning, läsfrämjande arbete samt stöttar med alternativa lärhjälpmedel. Rektor har ansvar för att fokusbiblioteket har en aktiv roll i undervisningen och hela skolans verksamhet. 

Fokusbiblioteken har en samordnare som driver nätverket för fokusbibliotekariegruppens kollegiala lärande, fortbildning och gemensamma frågor.

Fokusbibliotekarie 

Ida Andersson

Senast uppdaterad den 27 februari 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: