Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Studie- och yrkesvägledare

Malin Sjögestam arbetar som studie- och yrkesvägledare (SYV) på Ekholmsskolan. Hennes uppgift är bland annat att vägleda eleven i dennes val av program till gymnasiet och framtida yrkesval.

Kontaktuppgifter

Vägledning

Vägledning innebär att SYV och eleven tillsammans pratar om elevens tankar och funderingar inför framtida studie- och yrkesval. Samtalet är till för att eleven ska få hjälp med svar på och/eller diskutera sina frågor som handlar om utbildning och framtida yrkesval.

Praktisk arbetslivsorientering (PRAO)

Prao innebär att eleven får möjlighet att bilda sig en uppfattning om olika yrken och utbildningar. Prao fungerar även som hjälp inför elevens val av gymnasieutbildning.

Gymnasievalet

När man går i årskurs 9 i grundskolan väljer man program till gymnasiet. Inför valet ger SYV information om hur valet går till, både till elev och vårdnadshavare. Elever och föräldrar är alltid välkomna för att diskutera inför valet till gymnasieskolan eller funderingar kring framtiden.

Du är välkommen att höra av dig genom besök, telefonsamtal eller mail.

Senast uppdaterad den 22 mars 2021