Hoppa till huvudinnehåll

Ekholmsskolan

Välkommen till Ekholmsskolan. Vi är en kommunal grundskola med cirka 430 elever i åldrarna 13-16 år. Ekholmsskolan ligger i en av Linköpings södra stadsdelar. På Ekholmsskolans grundskola finns även en grupp för rörelsehindrade elever samt en grupp för elever med autism.

Ekholmsskolans huvudbyggnad med entrén. Fritidsgården i förgrunden.

Ekholmsskolan är en kommunal grundskola med cirka 430 elever i åldrarna 13-16 år.

Digitalt öppet hus

Linköpings kommunala högstadieskolor erbjuder digitalt öppet hus, istället för fysiskt öppet hus. Det gör vi genom våra Öppet hus-filmer. Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Välkommen till Ekholmsskolan

Lärande - Trygghet - Likvärdighet 

På Ekholmsskolan finns grundskola, anpassad grundskola samt specialverksamhet för elever inom autismspektrum och för rörelsenedsatta elever. 

Det är dagens barn och unga som är nästa generations samhällsbyggare. Det vill vi ta vara på. Alla elever på Ekholmsskolan har rätt till sin kunskapsmässiga, individuella och sociala utveckling och då är en trygg och tillåtande skola en grund för att skapa nyfikna, trygga och friska unga vuxna med framtidstro.

På Ekholmsskolan jobbar all personal tillsammans utifrån att varje elev, varje dag ska ha med sig goda minnen och bättre kunskapsmässiga förutsättningar att göra goda val i livet.

Ekholmsskolans personal

För att lyckas med detta har Ekholmsskolan behörig kompetent personal som, utifrån lång erfarenhet, driver och utformar nya idéer för att tillsammans främja utveckling och lärande. Utifrån anpassad pedagogik och digitala stödverktyg arbetar personalen för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. 

Undervisningen

I undervisningen utgår vi från tydliga pedagogiska planeringar i alla ämnen. I kärnämnena svenska, engelska och matematik jobbar vi i lärarteam för att öka likvärdigheten och lärartätheten. I många ämnen läser eleverna i mindre undervisningsgrupper.
Vi eftersträvar en tydlig och strukturerad undervisning, men också att eleverna är delaktiga i planeringen av innehåll och arbetssätt i sitt skolarbete. För att nå ett bra resultat eftersträvar vi en bra samverkan mellan hem och skola. 

Undervisningsgrupp för elever med rörelsehinder

Ekholmsskolan bedriver sedan 1985 undervisning för rörelsehindrade (Rh) elever inom ramen för grundskolan. Ekholmsskolan samarbetar med Fredriksbergsskolan som har motsvarande verksamhet för elever i årskurs 1-6. 

Undervisningsgrupp för elever inom autismspektrumet

Undervisningsgruppen för elever inom autismspektrumet kallas för IVAS. Här har eleverna en egen lektionssal med en mentor som följer dom under dagen. Eleverna har ett eget skrivbord med förvaring. Skärmar finns utsatta i klassrummet för att skapa en lugn miljö och dämpa ljudnivån.

Vår vision är att varje elev ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan. Varje elev ska få utvecklas så mycket som möjligt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina förutsättningar.'

Elevhälsoarbete

Vi på Ekholmsskolan arbetar målmedvetet och kollegialt med det professionella förhållningssättet i elevhälsoarbetet. Ekholmsskolan har ett systematiskt främjande och närvarande elevhälsoarbete. I elevhälsoteamet finns kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, heltidsmentorer, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska. Elevhälsoteamet jobbar i nära relation med elev, hemmet och undervisande personal för att främja och stötta elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Skolbusstider 

Skolbussen hämtar eleverna på skolan enligt följande tider: 

Måndag: 16:05

Tisdag: 16:05

Onsdag: 15:10

Torsdag: 16:05

Fredag: 16:05

Senast uppdaterad den 21 maj 2024